Условия за ползване

Уебсайтът www.horta.bg и www.hortaboutique.com са притежавани и управлявани от “Хорта” ЕООД, ЕИК 204292066, България, Варна, ул. Капитан Райчо 91, ет 6. Всички имена, марки, търговски марки и лога в сайта са собственост на “Хорта” ЕООД. Всички имена, марки, търговски марки и лога са защитени от авторско право и не могат да бъдат ползвани без позволение от “Хорта” ЕООД.

Съдържание на уебсайта от тип текст, графики, икони, изображения, видеа, аудио файлове и софтуер са собственост на “Хорта” ЕООД. Съдържание от уебсайта не може да бъде копирано, пре-публикувано или разпространявано за публични или търговски цели.

“Хорта” ЕООД има правото да променя съдържанието на уебсайта по всяко време без предупреждение. “Хорта” ЕООД не гарантира за точността на информацията в сайта. Ако, че забележите неточна информация на сайта, моля, да се свържете с нас. Ако линк от уебсайта води до сайт, който не е собственост на “Хорта” ЕООД, компанията не гарантира за съдържанието на този сайт. Линкове водещи до сайтове собственост на трето лице са създадени за удобство на потребителя, който сам поема отговорност при посещение на такива сайтове.

Условия на доставка

Долупосочените условия се прилагат за всички доставки извършени от “Хорта” ЕООД, ЕИК 204292066, България, до клиенти закупили продукти от online – магазина на “Хорта” ЕООД.

 1. Настоящите Условия на доставка, включително всякакви политики или други условия и правила, публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето (“Условия на доставка”), уреждат доставката от наша страна на продуктите, изложени на нашия Уебсайт на страниците с продукти. Моля прочетете тези Условия на доставка внимателно. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка. Чрез приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от Условията на доставка, които са в сила към момента на Вашата поръчка и Чрез приемането на тези Условия на доставка, Вие потвърждавате, че сте потребител на възраст поне 18 години и че имате право да сключвате обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени и необходими данни за Вашата покупка са точни, пълни и верни към момента на подаване на поръчката. Ако не ги приемете, Вие нямате право да поръчате от нашия Уебсайт.

 

 1. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашите Условия на доставка чрез публикуване на променените Условия на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Всяка промяна ще се прилага само за нови поръчки, освен ако не е уговорено друго между нас. Преди завършване на Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка. Моля уверете се, че сте прегледал Условията на доставка всеки път преди да завършите Вашата поръчка. С приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Условията на доставка в съответната версия, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка.

Обслужвани държави и ограничения при доставката

 1. Ние доставяме продукти, поръчани чрез нашия Уебсайт(ове) само на физически лица / крайни клиенти с адрес на доставка в държавите, посочени по-долу (“Обслужвани държави”) :
 • Германия
 • Австрия
 • Холандия
 • Румъния
 • Латвия
 • България
 1. Ние може да правим промени в списъка с Обслужвани държави. В случай че в някакъв момент дадена Обслужвана държава е извън ЕС и Вие направите чрез нашия Уебсайт поръчка с адрес на доставка в такава Обслужвана държава извън ЕС, Вие може да бъдете обект на митнически налози и данъци, които се таксуват при достигане на поръчания продукт на адреса на доставка. В такъв случай всякакви подобни такси за митническо освобождаване ще бъдат за Ваша сметка. Вие може да се свържете с Вашата местна митническа служба, за да получите допълнителна информация. Също така, моля обърнете внимание, че всякакви подобни задгранични доставки могат да бъдат отваряни и инспектирани от митническите власти.
 1. Ние си запазваме правото едностранно да (i) ограничаваме количествата, които Вие може да поръчвате, или за които ние приемаме поръчка, включително до разумните количества за употреба от краен клиент и/или да (ii) ограничим или изключим възможността да поръчвате продукти или услуги, и/или да (iii) ограничим или изключим някои от наличните методи за доставка и плащане за Вас, и/или да (iv) ограничим и изтрием (до степента, позволена по закон) Вашия акаунт, включително, но не само, въз основа на поведение или действие, което Вие сте извършил на нашия Уебсайт, ако достъпът до или съществуването на Вашия акаунт или използването му може по някакъв начин да нанесе вреда на Horta ltd. или ако ние установим нередности и/или нарушения на някоя от разпоредбите на нашите Общи условия. В такъв случай Вие може да се обърнете към Отдела за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт, за да получите информация за нашето решение или действие.

Декларация за поверителност

 1. Политика за защита на личните данни

Хорта ЕООД защитава личните данни на клиентите си, и третира по същия начин и потребителите на този Онлайн магазин. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.

 1. Вашите лични данн

Като използвате този сайт Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт или на законоупълномощените лица.

Хорта ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявка за покупка или регистрация в Horta.bg , като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Хорта ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Чрез системата на Хорта ЕООД,  Вие имате възможност по всяко време чрез влизане във Вашия акаунт, да правите промени относно лични данни, адреси, абонаменти и др.

С регистрацията си за като потребител на услуги за онлайн разплащания чрез банкова карта, потребителят-картодържател оторизира Хорта ЕООД да съхранява въведените данни за него и за неговата карта в съответствие с настоящата Политиката за защита на личните данни. Хорта ЕООД защитава информацията за картодържателя, станала му известна във връзка с предоставяне на услугите в уебсайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица или други събития извън разумния контрол на Хорта ЕООД. Сигурността на данните на картодържателите е защитена чрез SSL връзка между сървъра на Хорта ЕООД и сървъра, обработващ плащането. При проверка на автентичността на картата, с която се извърша плащане, администраторите на уебсайта нямат достъп до защитените данни, които се обменят между картодържателя и банката, чрез която се осъществява плащането на стоки/услуги, поръчани през уебсайта.

Настоящата политика е част от Общите Условията за ползване на този сайт.

Цени

 1. Цените на продуктите са тези, посочени на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
 2. Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на Уебсайта, и включват ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на Уебсайта. Ние не сме отговорни за каквито и да било такси за обмяна или превалутиране на валута, прилагани от банката издател на Вашата кредитна или дебитна карта. Такива такси за валутни преобразувания се поемат от Вас.
 3. Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.
 4. Общата цена на продуктите, включително ДДС и всякакви други разходи или такси, приложими за Вашата конкретна поръчка (включително разходи за доставка до адрес в Обслужвана държава), ще бъде показана на нашия Уебсайт преди последната стъпка, с която може да завършвате Вашата поръчка. Моля имайте предвид, че в случай, че дадена Обслужвана държава е извън ЕС, Вие може да бъдете обект на митнически налози и данъци, които се таксуват при достигане на поръчания продукт на адреса на доставка. Ние нямаме контрол върху такива такси за митническо освобождаване и такива такси са изцяло за Ваша сметка. Може да се свържете с Вашата местна митническа служба, за да получите допълнителна информация.
 5. Цените на продуктите и други разходи могат да бъдат променяни по всяко време, но такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 6. Отстъпки от цената
 • Ние може да предоставяме отстъпки за продуктите, закупени от нашия Уебсайт, съгласно правилата за отстъпки, определени от нас. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). Вие нямате право на отстъпка, освен ако ние не определим друго и Вие, съответно Вашата поръчка отговаря на съответните правила за отстъпка.
 • Отстъпката не може да се предоставя под формата на пари в брой или възстановяване на пари.
 • Когато връщате продукт, който Ви дава правото на възстановяване на сумата по каквато и да било причина (доброволно право на връщане на продукта, законово право за отказ, гаранция), цената, обект на възстановяване, следва да бъде намалена със стойността на отстъпката, приложена върху продукта, и само действително платената сума следва да бъде възстановена.
 • Отстъпката не може да се предоставя под формата на пари в брой или възстановяване на пари.

Доставка и плащане

 1. Всяка страна заплаща своите собствени разходи за използването на средства за дистанционна комуникация, за да сключи договора за продажба.
 2. Срокът за доставка на всеки един продукт е в рамките до 14 работни дни, считано от датата на потвърждение/приемане предложението за сключване на договор и натоварването на съответната стока.

Начини на плащане

 1. Банков път
 • Получател: Хорта ЕООД
 • Банка: Райфайзенбанк
 • IBAN: BG03RZBB91551008113258
 • BIC: RZBBBGSF
 • Основание за превод: Номер и дата на поръчка, e-mail и имена, на потребителя
 1. По електронен път с кредитна карта
 • Visa и MasterCard
 • Разплащанията са базирани на 3-D Secure технология, разработена съвместно от международните картови организации Visa и MasterCard, която предоставя изключително висока сигурност на страните, участващи в процеса.
 • Връзката е лимитарана между: Картодържателя и Платежния сървър на Националния картов оператор
 • Horta ltd няма достъп до каквато и да е персонална информация на картодържателя, както и до информация за плащането. Достъп до подобна информация има само Националния картов оператор.
 1. Чрез системите за електронни разплащания на PAYPAL.COM

Сключване на договора

 1. Информация относно особеностите и характеристиките на продуктите е налична на продуктовите страници на нашия Уебсайт. Съдържанието на Уебсайта не е предложение за сключване на договор за продажба от правна гледна точка, а е покана да се направи предложение. Съответно ако направите поръчка чрез нашия Уебсайт, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на продукт, изложен на нашия Уебсайт. Вашата поръчка следва да бъде приета от нас, както е описано по-долу.
 2. Поръчка може да бъде направена само през нашия Уебсайт. За да направите това, ще преминете през опростен процес, в края на който Вие потвърждавате поръчката чрез натискане на бутона “Потвърди и плати” ( начин на плащане ). Бутонът ясно ще посочва, че подаването на поръчката води до Ваше задължение за нейното плащане. Преди да потвърдите поръчка, винаги ще бъдете информиран за общата цена, която трябва да се заплати, и винаги имате възможността да проверите и евентуално да коригирате Вашата поръчка.
 3. След като направите поръчка, ще получите имейл от нас, потвърждаващ получаването и регистрацията на Вашата поръчка (“Потвърждение за получена поръчка”). Това не означава, че Вашата поръчка е приета. Вашата поръчка съставлява предложение до нас да закупите продукт, посочен на нашия Уебсайт. Всички поръчки следва да бъдат приети от нас. Договорът между Вас и нас се сключва само при приемане на Вашата поръчка от наша страна. Договорът ще се отнася само до тези продукти, за които ние сме приели Вашата поръчка. Ние ще потвърдим приемането на Вашата поръчка, като Ви изпратим имейл с потвърждение, че продуктът е бил изпратен (“Потвърждение за доставка”). В случай че не можем да изпълним договор поради неналичност на продукти на склад, ние ще Ви информираме и ще Ви възстановим платената от Вас за този продукт сума, ако има такава, в съответствие с разпоредбите за възстановяване на суми, съдържащи се в раздела за Вашите законови права на отказ, посочени в тези Условия на доставка.
 4. Моля обърнете внимание, че само продукти, посочени на нашия Уебсайт с описание на продукта и с продажна цена, са предназначени за продажба. Рекламни материали, включително, но не само банери, показвани на нашия Уебсайт и/или в нашите канали в социални мрежи, имат за цел единствено да промотират съответната марка и не създават задължение за Horta Ltd. да има налични или да направи налични за продажба съответните продукти, показани на тези рекламни материали.

Законово право на отказ

 1. Вие имате законовото право да се откажете от поръчка или от договор в рамките на 14 дни без каквато и да било причина. За да спазите срока за отказ е достатъчно да изпратите съобщение за отказ преди изтичане на периода за отказ. Периодът за отказ ще изтече 14 дни след датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

 1. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние или договора извън търговския обект, или в случаите, когато потребителят е направил предложение да сключат договор от разстояние или договор извън търговския обект.
 2. Вие трябва да информирате Horta Ltd за Вашето решение за отказ чрез недвусмислено изявление. По-конкретно, Вие може да използвате една от следните възможности:
 • Възможност 1 (формуляр за отказ): Вие можете да използвате формуляра за отказ, наличен на нашия Уебсайт, но това не е задължително.
 • Възможност 2 (писмо или имейл): Изпратете писмо по пощата или имейл до Отдела за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт, които съдържат Ваше недвусмислено изявление за отказ. Препоръчваме Ви да включите (i) номера на поръчката (Order ID) или номера на фактурата, (ii) номера на банковата сметка / собственик на банкова сметка, по която следва да бъдат възстановени заплатените суми и (iii) ясна декларация, че се отказвате от въпросния договор за продажба.
 1. Последици от отказа
 • Възстановяване на заплатени суми: Ние ще Ви възстановим всички плащания, получени от Вас във връзка с върнатия продукт (освен разходите, описани в следващите изречения и разходите за връщане на продукта), не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за Вашия отказ.
 • Ще извършваме възстановявания на суми посредством банков превод по посочена от Вас лична банкова сметка, открита в Обслужваната държава и във валутата, в която сумата е платена. Ние имаме право да задържим възстановяването на сумата докато получим продукта обратно или докато Вие предоставите надлежни доказателства за изпращането на стоките обратно, което настъпи по-рано.
 • Връщане на продукти: Вие се задължавате да изпратите продуктите обратно до адреса за връщане не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни съобщил за Вашия отказ. Крайният срок ще се счита за спазен, ако ни изпратите продукта преди изтичане на срока от 14 дни. Вие се съгласявате да върнете продукта само по пощата или чрез куриер. Може да намерите адреса за връщане (i) на стикера с адреса за връщане, който е приложен вътре в пакета, доставена до Вас, (ii) посочен в раздела Често задавани въпроси (FAQ) на нашия Уебсайт, или (iii) като се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт.
 • Разходи за връщане на продукта: Всички разходи за връщане на стоката, при упражнено право на отказ се заплащат от потребителя (преките разходи за връщане на продукта до нас).
 • Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.
 • Ваша отговорност: Вие сте отговорен за намалената стойност на продуктите, в резултат от боравенето с тях, различно от нужното за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на продуктите.
 • Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.
 • Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.
 • Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
 • При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 • Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
 • Потребителят заплаща преките разходи за връщането на стоките. Уведомяваме Ви, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.
 • При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.
 • Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.